De pandemie heeft ons laten zien hoe essentieel reiniging en ontsmetting zijn in de strijd tegen besmetting. Aangezien reiniging en desinfectie nu meer dan ooit deel uitmaken van ons dagelijks leven, is het belangrijk dat alle gebruikers (professionals en consumenten) leren de producten op passende en verantwoorde wijze te gebruiken en de gebruiksvoorwaarden in acht te nemen. Ontsmetting mag niet automatisch plaatsvinden, omdat dit de ontwikkeling van resistentie tegen ziekteverwekkers kan bevorderen. Het verbruik van biociden verminderen, minder agressieve producten gebruiken of kiezen voor alternatieven zijn manieren om de gevolgen voor de gezondheid en het milieu te beperken.

Wat is beredeneerde ontsmetting?

Het concept van beredeneerde desinfectie beoogt het gebruik van desinfectiemiddelen te beperken door een selectief en beredeneerd gebruik te bepleiten, zodat de voordelen van het gebruik ervan opwegen tegen de nadelen en de schadelijke gevolgen die zij kunnen veroorzaken.

Cette approche suggère qu’un nettoyage avec un détergent performant est tout aussi efficace, vDeze benadering suggereert dat reiniging met een effectief reinigingsmiddel even doeltreffend, zo niet krachtiger is dan een algemene (soms overdreven) toepassing van een ontsmettingsmiddel. Door grondige reiniging wordt vuil, een voedselbron voor ziekteverwekkers, verwijderd. De microbiële belasting wordt dan teruggebracht tot respectabele, niet-schadelijke niveaus.

Herhaaldelijk en overmatig gebruik van biocide maakt oppervlakken niet schoon en kan de ontwikkeling van resistente ziekteverwekkers in de hand werken. Dit staat bekend als bacteriële resistentie. Het gebruik van ontsmettingsmiddelen moet occasioneel en gericht blijven, maar de toepassing ervan kan worden opgevoerd in geval van een gezondheidsrisico en moet gericht zijn op oppervlakken die vaak in contact komen met de handen: handgrepen, trapleuningen, schakelaars, enz.

Hoe kunt u uw biocideverbruik verminderen en toch een veilig hygiëneniveau handhaven?

1. Diepe reiniging

Oppervlaktereiniging gebeurt met een reinigingsmiddel en is bedoeld om vuil op te lossen en te verwijderen van oppervlakken. Desinfectie, daarentegen, wordt uitgevoerd met een biocide en is gericht op het elimineren van resterende ziekteverwekkers die op de oppervlakken kunnen achterblijven. Het gaat dus om verschillende en complementaire hygiëneoplossingen, elk met een specifieke en essentiële werking.

Het aanbrengen van een ontsmettingsmiddel op een vuil oppervlak vermindert de doeltreffendheid ervan aanzienlijk. Een optimale desinfectie vereist een grondige reiniging vooraf. Vuil dat bescherming kan bieden aan ziekteverwekkers moet worden verwijderd, zodat het ontsmettingsmiddel direct kan inwerken op de resterende micro-organismen.

Ontkalken (met een zuuroplossing) mag niet worden vergeten als onderdeel van de oppervlaktereiniging. Een niet ontkalkt oppervlak vormt ook een risico voor de verspreiding van infecties. De kalkafzetting of een eenvoudige kalksluier is een aanhechtings- en beschermingspunt waardoor micro-organismen zich kunnen ontwikkelen.  

2. Volg de gebruiksaanwijzing van het product strikt op 

UEen verbeterde reiniging vereist het gebruik van reinigingsmiddelen die zijn aangepast aan de gewenste werking en de soorten te reinigen oppervlakken. De doeltreffendheid van deze oplossingen is gebaseerd op vier onlosmakelijk verbonden factoren: chemisch, mechanisch, thermisch en in de tijd. Beter bekend als Sinner’s Circle, of TACT (Temperature / Mechanical action / Chemistry / Time of action).

3. Alle stappen van het hygiëneprotocol volgen

Het is niet alleen de toepassing van de producten waarmee rekening moet worden gehouden. Elke stap van uw protocol is essentieel en moet zorgvuldig worden gevolgd om het reinigings- en ontsmettingspotentieel van de gebruikte oplossingen te benutten. Rondom reiniging en ontsmetting zijn er ook :  

De voorbereidende of opruwfase

Uitstekend opruwen (verwijderen van materiaal van oppervlakken, verwijderen van zichtbaar afval en residuen, enz.) vóór de reinigings- en ontsmettingsfase is van cruciaal belang. Deze eerste fase heeft een directe invloed op de uitvoering van de volgende stappen.  

Spoelen

Spoelen is een vaak verwaarloosde, maar ook belangrijke stap. Spoelen verwijdert niet alleen vuil en ziektekiemen, maar ook resten van reinigings- en ontsmettingsmiddelen. 

Let op: Interferentie tussen een desinfectiemiddel en andere stoffen kan de effectiviteit van desinfectiemiddelen verminderen. Daarom moet het reinigen worden gevolgd door spoelen alvorens te desinfecteren. Om tijd te besparen kan worden gekozen voor een 2-in-1 product waarin de reinigings- en ontsmettingsmiddelen in synergie werken.

Het is ook belangrijk om alle problemen te melden die de naleving van het protocol kunnen belemmeren: waterlekken, lege blikjes, ongeschikte watertemperatuur, enz. 

4. Schoonmaken en desinfecteren van reinigingsapparatuur

Elk reinigingsprotocol omvat de reiniging en ontsmetting van de reinigingsapparatuur. Om hygiënisch te zijn, moet u schoonmaken met schone en gedesinfecteerde reinigingsapparatuur. Anders woekeren de kiemen en in plaats van schoon te maken, verspreidt u de ziekteverwekkers opnieuw.  Dit is een elementaire hygiënemaatregel.

Borstels, moppen, sproeiers, schuimpistolen en handwasbakken moeten na elk gebruik worden gereinigd en gedesinfecteerd. Niet alleen het vervuilde segment (borstelharen, microvezel), maar het hele gebruiksvoorwerp (handvat, handvat van de kar, handvat van de emmer, sproeier), aangezien het in contact is geweest met de handen van het personeel.

Wat te doen bij een epidemie?

Beschermende uitrusting gebruiken

In geval van een gezondheidscrisis wordt aanbevolen om – naast de gebruikelijke beschermende kleding – tijdens het schoonmaken handschoenen en gezichtsbescherming te gebruiken om te voorkomen dat gedesinfecteerde oppervlakken opnieuw worden besmet. 

Uitbreiding van het toepassingsgebied 

De interventiezone bepaalt de gebieden waar reiniging en ontsmetting moeten plaatsvinden. Voor elk van de gedefinieerde gebieden wordt een andere frequentie vastgesteld.

 • Zone 1 : De kernactiviteiten vereisen over het algemeen een dagelijkse reiniging van oppervlakken en gereedschappen die worden gehanteerd 
 • Zone 2 : Voorraden, opslagruimten, gangen, maar ook muren, plafonds en de binnenkant van kasten worden over het algemeen wekelijks of maandelijks gereinigd en gedesinfecteerd, afhankelijk van de sector
 • Zone 3 : Ontvangst- en verzenddokken moeten jaarlijks of elk kwartaal worden schoongemaakt

Tijdens een gezondheidscrisis wordt aanbevolen de frequentie van het schoonmaken van alle ruimten te verhogen. Elk gebied is een oppervlak en elk oppervlak is een potentiële bron van verontreiniging. 

De frequentie van het schoonmaken verhogen  

Een hogere frequentie van reiniging en ontsmetting van een gebruiksvoorwerp (zone 1) helpt de verspreiding van een ziekteverwekker te voorkomen als het gebruiksvoorwerp vervolgens wordt opgeborgen in een lade die ook wordt gereinigd en ontsmet. Anders bestaat het risico van herbesmetting.

Verbetering van de reiniging en desinfectie van gevoelige of “high-touch” oppervlakken  

Oppervlakken die vaak worden aangeraakt door personeel en bezoekers en daarom worden beschouwd als oppervlakken met een hoog besmettingsrisico.

 • Handgrepen voor deuren, kasten en koelkasten 
 • Schakelaars 
 • Zeepdispensers
 • Werktafels
 • Kranen 
 • Gebruiksvoorwerpen 
 • Apparatuur 
 • Hygiënesluis en handwasruimte 
 • Elk gebied dat regelmatig in contact komt met de handen   
 • Karren

Related posts