secteur viande

Het belang van voedselveiligheid

Voedselveiligheid, wat is dat juist?

Voedselveiligheid is een situatie die garandeert dat een bevolking te allen tijde toegang heeft tot voedsel, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het moet voldoende zijn voor een gezond en actief leven, rekening houdend met de eetgewoonten.

Voedselveiligheid is gebaseerd op 4 grote pijlers:

  • Beschikbaarheid : demografie, bebouwbare oppervlakte, binnenlandse productie, productiviteit, invoercapaciteit, opslagcapaciteit, voedselhulp, …
  • Toegang : koopkracht, prijsschommelingen, beschikbare infrastructuur, …
  • Stabiliteit : infrastructuur, klimaat, politiek, …
  • Veiligheid en kwaliteit : verwerking, vervoer, hygiëne, toegang tot water, …

Als hygiëne-expert kan Realco u helpen met een unieke en gepatenteerde methodologie om uw installaties door te lichten, uw besmettingsproblemen te behandelen en te voorkomen. Ontdek hier wat biofilm is en waar het gevonden kan worden.


Hoe de hygiëne van uw installaties controleren?

Voedselveiligheid is een essentiële vereiste in elk stadium van de productieketen. Het is van essentieel belang dat strategieën worden toegepast om na te gaan of contaminaties gelinkt zijn met biofilms, aangezien de aanwezigheid daarvan in de industrie aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen. Een productiestop is dramatisch voor elke industrie en non-conformiteiten kunnen leiden tot astronomische kosten.

Het is bewezen dat conventionele reinigings- en desinfectiemethoden biofilms niet kunnen elimineren. Talrijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat enzymen de beste oplossing zijn om ze af te breken*.

Om dit controleverlies op te vangen zijn er verschillende doeltreffende instrumenten:

  • Een specifiek monitoringplan
  • Detectie- en analysemethoden
  • Enzymatische reiniging om biofilms te verwijderen

Alleen totale controle kan een consistente en duurzame hygiëne garanderen.

Related posts