Membraanfiltratie

Wordt u regelmatig geconfronteerd met verstoppingsproblemen in uw installaties? Is uw productiviteitsgraad niet optimaal? Heeft u te maken met bacteriële besmettingen (biofilm)? Ontdek ons optimalisatieprogramma en onze oplossingen op maat van het type membraan en vervuiling.

filtration membranaire
filtration membranaire

BEREIKEN VAN

uw doelstellingen


De reinigingstijd verkorten

Uw productie verhogen

De levensduur van uw membranen verlengen

Uw waterverbruik verminderen

Maak kennis met het POP,

ONS PROGRAMMA VOOR DE OPTIMALISATIE VAN DE PERFORMANTIE

Bescherm uw membraanfiltratieapparatuur en verbeter de doeltreffendheid ervan met onze POP-methode. Ondersteuning op maat en volledige overname van de optimalisatie van de werking van uw membranen

FASE 1

Identificatie


Een compleet en gepatenteerd proces in 3 stappen

Onze experts voeren een audit op de membranen uit om het type en de mate van verstopping van uw filtratie-eenheden te beoordelen. Het gaat om een nauwkeurige ingreep met technische oplossingen die niet agressief zijn voor uw apparatuur.

01

Identificatie van het type verstopping

Organische verstopping, anorganische verstopping of aanwezigheid van een biofilmbesmetting

02

Evaluatie van de impact van de oplossing

Wateroplosbaarheid en terugwinningspercentages van de waterstromen

03

Vaststelling van de verschillende waarden

Meting van de ATP-hoeveelheid en troebelheid van de oplossing aan de retentaatzijde. Druk en debiet aan de permeaatzijde.

SAMEN OP ZOEK NAAR

de juiste performantie

Performantie boven alles, ja, maar de juiste performantie! Wij selecteren of ontwikkelen voor u een product dat afgestemd is op uw behoeften.

FASE 2

Selectie en aanbeveling


Op basis van de resultaten van de audit selecteren wij uit onze oplossingen de meest geschikte behandeling voor het aangetroffen type verstopping. Doeltreffende enzymatische complexen en een uniek reinigings- en ontstoppingsprotocol voor filtratiemembranen, ontwikkeld voor uw installatie. Wij houden rekening met uw procedures, het type membraan en de gefiltreerde vloeistoffen.

Performante, gebruiksvriendelijke en zuinige enzymatische alles-in-éénoplossingen, voor weinig verstoppingsgevoelige installaties

Multi-enzymatische alles-in-éénoplossingen, geschikt voor complexere installaties, met een hoger risico op verstopping: een toevoerstroom die gemakkelijker vervuiling en een hoge volumeconcentratiefactor (VCF) veroorzaakt.

Geconcentreerde multi-enzymatische oplossingen voor zeer complexe installaties die te kampen hebben met zeer frequente rendementsverliezen. Te gebruiken bij sterke vervuiling en zeer hoge VCF

FASE 3

Follow-up, monitoring en co-creatie


Omdat wij optimalisatie zien als een proces van voortdurende verbetering, staan onze teams u dagelijks bij.

Piloottests in uw fabrieken en onze nauwe relaties met gerenommeerde fabrikanten van apparatuur bezorgen ons innovatiecentrum belangrijke informatie, om nieuwe en milieuvriendelijke oplossingen te formuleren.

U profiteert exclusief van onze nieuwste innovaties.
Een uitbreiding van onze enzymatische of chemische gamma’s, voor gerichte toepassingen en nichesegmenten, zoals plantaardige melkvervangers, bloedplasma, vruchtensappen, gelatine en bier.

bidons pour produits professionnels