Kwaliteitslabels en certificaten

De Ecocert-norm


Wij herbekijken al onze formules volgens de ECOCERT-criteria, om de strengste praktijken inzake duurzame chemie toe te passen. Dit is een essentiële stap die aantoont dat we willen inspelen op de huidige sociaal-ecologische uitdagingen om aan de hygiëne van morgen te werken.

Met ECOCERT hanteren wij strengere normen dan de huidige milieu- en gezondheidsvoorschriften en dat gezien over de volledige levenscyclus van het product.

label Ecocert

WAAROM HET ECOCERT-KWALITEITSLABEL

ECOCERT is voor Realco het ecologische kwaliteitslabel dat het dichtst aanleunt bij onze waarden, onze beloften (doeltreffendheid, duurzaamheid en veiligheid) en onze visie.

Beschermen

VAN ONZE PLANEET EN DE HULPBRONNEN ERVAN

Elk ingrediënt van onze ECOCERT-producten is zelf ECOCERT-gecertificeerd. Dit label biedt een betrouwbare garantie voor het werkelijke respect voor de mens en het milieu in de volledige productieomgeving.

Hiermee wordt ook een gedetailleerde traceerbaarheid gegarandeerd, van de grondstoffen en de productie tot de verpakking en de verkoop.

Minimaal 90% van de ingrediënten is van natuurlijke oorsprong en synthetische moleculen zijn grotendeels verboden. Onze producten met ECOCERT-certificering zijn gegarandeerd vrij van oppervlakte-actieve stoffen (detergentbasis) afkomstig van de petrochemie, kleurstoffen en kunstmatige parfums.

Ze bevatten geen ingrediënten die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu, zoals isothiazolinonen, optische witmakers, EDTA, boraten, GGO’s en formaldehyden.

Informeren

DE CONSUMENT

U vindt alle informatie over de samenstelling en het gebruik van het product op de etiketten of technische informatiebladen van onze ECOCERT-producten.

  • Exact percentage natuurlijke ingrediënten
  • Duidelijke identificatie en volledige lijst van de ingrediëntencategorieën
  • Voorzorgsmaatregelen voor een doordacht en milieuvriendelijk verbruik

De lozing van onnodig afval verminderen

Op kwalitatief vlak verbiedt de Ecocert-norm momenteel verschillende materialen, waaronder pvc, polystyreen, en bij uitbreiding ook afgeleiden op basis van styreen en vinyl.

Wat de kwantiteit betreft, zijn overbodige verpakkingen verboden.

Er worden momenteel nieuwe criteria ontwikkeld om de meest milieuvriendelijke recyclageketens te selecteren en het volume van de verpakking ten opzichte van de inhoud te verminderen.

De biologische afbreekbaarheid van een ECOCERT-product wordt niet alleen gemeten aan de hand van de biologische afbraak van de oppervlakte-actieve stoffen maar van alle bestanddelen.

Onze proeven worden uitgevoerd op het eindproduct in aerobe en anaerobe milieus, volgens de OESO-norm 302B, met nauwkeurige resultaten over de biologische afbraak in 28 dagen.

Onze andere certificaten


De meeste van onze producten voor de voedingsmiddelensector zijn gecertificeerd als koosjer en halal. Zo voldoen wij aan de eisen van onze klanten en ontsluiten we nieuwe markten.

Kosher

De ‘kosher label’-certificering garandeert de traceerbaarheid van het product door de effectieve aanwezigheid van een controleur die het volledige productieproces controleert.

Het ‘kosher label’ is een onafhankelijke en onpartijdige entiteit, waarvan de certificeringscriteria worden vastgesteld door een bevoegde rabbijnse instantie. Dit certificaat garandeert de conformiteit en kwaliteit van onze producten volgens de Bijbelse en Talmoedische voorschriften van de joodse wet.

Halal

De halalcertificering is de conformiteit van een product met een vooraf vastgestelde reeks specificaties die voldoen aan de door de islam voorgeschreven consumptiebeginselen en -regels.

Deze certificering bewijst dat het productieproces van onze oplossingen voldoet aan de kwaliteit en de kenmerken die in de islamitische wetgeving vastgelegd zijn.