Kwaliteit staat voorop

WAAROM DE ISO 9001-CERTIFICERING?

Een absolute troef om onze vaardigheden te valoriseren, onze organisatie te optimaliseren en ons streven naar tevreden klanten te verankeren.

Tevredenheid van onze klanten en werknemers


Dankzij onze cyclus voor voortdurende verbetering kunnen wij de feedback van onze gebruikers snel verwerken en een product aanbieden dat aan hun verwachtingen beantwoordt. Om nog verder te gaan dan de norm, hebben we ook de tevredenheid van onze teams en leveranciers geïntegreerd.

Optimalisatie


Ons kwaliteitsmanagementsysteem verschaft ons enerzijds een efficiënter proces van operationeel beheer en anderzijds een constructieve en doeltreffende samenwerking met onze teams. We kunnen samen op problemen anticiperen en ze zo snel mogelijk oplossen.

Deze certificering versterkt onze ethische waarden en de naleving van de beroepsnormen die verband houden met onze activiteiten.

certification ISO9001

WAT IS DAT PRECIES?

ISO 9001

De internationale ISO 9001-norm garandeert de organisatorische kwaliteit van het bedrijf en de invoering van een verbeteringssysteem. In deze norm zijn de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd.

Klanttevredenheid

als kern van de certificering

Ervoor zorgen dat de klanten producten en diensten krijgen die aan hun behoeften en verwachtingen beantwoorden.

Efficiëntie en doeltreffendheid

Buiten het algemene kader is het dankzij de norm mogelijk eventuele storingen te voorkomen en te corrigeren en bevordert de norm de continue verbetering van de prestaties van het bedrijf.

2015

Vergeleken met de ISO 9001:2008-versie houdt die van 2015 meer rekening met risico’s en kansen en integreert ze ook de strategische visie.

Audit

ISO 9001 wordt gekenmerkt door een regelmatige herziening van de processen en de te behalen doelstellingen. Elk jaar wordt de continuïteit van deze inspanning op het terrein gecontroleerd aan de hand van een onafhankelijke verlengingsaudit.

Om een volledige en blijvende klanttevredenheid te bereiken, heeft Realco een kwaliteitssysteem ingevoerd dat voldoet aan de ISO 9001-norm. Zo garanderen wij de instandhouding van een vertrouwensrelatie met onze stakeholders (klanten, onderaannemers, leveranciers …)

UITTREKSEL UIT ONS KWALITEITSBELEID

Ons kwaliteitsbeleid


Om de tevredenheid van onze klanten te garanderen, verbinden wij ons ertoe alle nuttige middelen in te zetten om onze diensten en producten voortdurend te verbeteren.

  • Ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling bij het ontwerpen van nieuwe producten, om aan de eisen van onze klanten te voldoen
  • Voortdurend innovatieve oplossingen aanreiken die aansluiten op onze visie op ‘gezondheid’
  • Kwaliteit garanderen op basis van een systeem voor de evaluatie van onze producten en diensten, door te anticiperen op risico’s en kansen
  • Het voldoen aan de wettelijke en reglementaire eisen
  • Ons personeel sensibiliseren over de kwaliteitsbenadering