personnes en blouse blanche qui vérifient les installations

DOELSTELLINGEN

Bronnen van besmetting onder controle houden

De niveaus van het totaal aantal levensvatbare kiemen in acht nemen en een waterkwaliteit verkrijgen die in overeenstemming is met de normen van de Europese Farmacopee

De kwaliteit en de veiligheid van geneesmiddelen verbeteren om de volksgezondheid te beschermen

Uw apparatuur en watercircuits beschermen tegen bacteriële besmettingen

BESCHERM UW WATERCIRCUITS EN UW PRODUCTIEAPPARATUUR

Dankzij onze strikte aanpak met technieken en hulpmiddelen die afgestemd zijn op de biofilmproblematiek. Alleen totale controle kan een conforme en duurzame hygiëne garanderen.

Hebt u al met afwijkingen te maken gehad binnen uw productieapparatuur of waterleidingnet? Of wilt u deze risico’s juist voorkomen?

Sommige bacteriën zoals Ralstonia picketi kunnen zich vermenigvuldigen en een impact hebben op de verwachte kwaliteit van uw water (Purified Water – PW en Water For Injection – WFI) en uw eindproduct.

UITTREKSEL EUROPESE FARMACOPEE 7.0

De Europese Farmacopee legt de volgende specificaties op voor het totaal aantal levensvatbare kiemen:

  • PW: ≤ 100 UFC/ml
  • WFI: ≤ 10 UFC / 100 ml

Controleverlies kan ernstige gevolgen hebben en de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel aantasten, met mogelijke schadelijk voor de volksgezondheid. Een productieonderbreking in de industrie zou ook dramatisch zijn.

Besmettingsrisico’s onder controle houden is essentieel en daarom is het van cruciaal belang om te weten hoe ze op te sporen.

homme en blouse blanche qui vérifie les équipements dans une industrie agro-alimentaire

BEHANDELING

BiLiSS®

BiLiSS® is bestemd voor de behandeling van bacteriële besmettingen en verwijdert en voorkomt de ontwikkeling van biofilms.

  • Gepatenteerde multi-enzymatische oplossing
  • PDE
  • Methode voor de bevestiging van de afwezigheid van residuen

ANALYSES

  • Kwantificering van de actieve bacteriën
  • Kwalificatie van biofilmvormende bacteriën
  • Nauwkeurige totale telling van de bacteriën
  • Karakterisering van de flora
produit de la gamme biliss