Innovatie

VAN HET ONDERZOEK TOT DE

Ontwikkeling van een eindproduct

De werkzaamheden van onze afdeling innovatie berusten op de voortdurende verbetering van onze oplossingen en diensten. Stapsgewijze innovatie voor een almaar grotere kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid. Onderzoek met veerkracht, waardoor we snel kunnen inspelen op de eisen van morgen.


Tegelijkertijd werken we via allerhande meer fundamentele onderzoeksprojecten aan technologisch BAANBREKENDE INNOVATIES.

01

Technologische monitoring 

Op basis van onze visie en doelstellingen verzamelen en verwerken wij gegevens uit veilige, betrouwbare en diverse bronnen: universiteiten, industrieën, leveranciers, marktanalyses, partners, klanten, experts, enz.

02

Bestekspecificaties

Wij verzamelen alle technische vereisten en beperkingen met het oog op de gewenste oplossing. Zonder daarbij de integratie te vergeten van de functionele, economische, industriële, milieu-, veiligheids- en andere behoeften.

03

Onderzoek

Wij identificeren onderzoekssporen en formuleren vooraf oplossingen op basis van de initiële diagnose en het initiële onderzoekswerk. Ons onderzoek heeft vandaag betrekking op ecodesign.

06

Marktintroductie

Onze teams van experts in productregelgeving, communicatie en marketing zorgen er vervolgens voor dat de producten in samenwerking met de verkoopteams op de markt worden gebracht.

05

Proof-of-Concept (POC)

Een prototype- en praktijktestfase om de theorie in de praktijk te brengen. Wij stellen een nauwkeurige testperimeter vast (klanten, toepassingsgebieden …) om de oplossingen te evalueren, aan te passen en vervolgens te valideren.

04

Selectie van bestanddelen

Een fase waarin de efficiëntste stoffen worden geïdentificeerd en geselecteerd op basis van de gewenste toepassingen. Tijdens deze vierde stap voeren onze wetenschappelijke experts tal van tests uit op vlak van efficiëntie en fysisch-chemische stabiliteit.

Innovatie

OP ALLE FRONTEN

Problem-solving

Concrete en complexe problemen oplossen zoals waterbehandeling, biologische afbreekbaarheid van reinigingsmiddelen, biofilms, verstopping van membraanfiltratiesystemen … dankzij nieuwe geteste en goedgekeurde hygiëneoplossingen.

Re-engeneering

De doeltreffendheid van onze producten en diensten verbeteren, versterken en stimuleren door stapsgewijze innovatie. Wij optimaliseren voortdurend onze oplossingen door te blijven nadenken over de hygiëne van morgen en ons aanbod aan te passen.

New Product & Services introduction

Baanbrekende innovaties voorstellen voor hygiëne ten dienste van de sociaal-ecologische transitie. Wij werken aan toekomstgerichte projecten door middel van ideeën- en samenwerkingsgericht onderzoek.

Meer weten over onze processen en patenten

De levende wereld is onze inspiratiebron!

De levende wereld bestaat al bijna 4 miljard jaar en heeft perioden van groei en crisis doorgemaakt. Het aanpassingsvermogen van levende organismen is volstrekt uitzonderlijk. De hulpmiddelen uit de organische wereld vormen een onuitputtelijke inspiratiebron.

BioInspiration

Wij vinden dat het leven zelf een fantastische onderneming is! Daarom zijn wij er vast van overtuigd dat het leven het antwoord is op de uitdagingen van onze huidige samenleving.


Bij Realco nemen wij een voorbeeld aan de natuur en bestuderen wij de levende wereld in al zijn vormen, om efficiënte hygiëneoplossingen te creëren die geschikt zijn voor mensen en hun omgeving.

Meer weten over enzymen