Groene chemie

De groene chemie, een heuse hefboom voor innovatie, biedt oplossingen voor de uitdagingen van de sociaalecologische transitie.

HOE WIJ KIJKEN NAAR

Ecodesign


Om doeltreffende hygiëneoplossingen met een kleinere impact op het milieu te ontwikkelen, heranalyseren we bij het formuleren opnieuw alle parameters van de chemische reacties die rond onze producten plaatsvinden. Bij de extractie en verwerking van de grondstoffen tot geformuleerde producten bekijken we en onderzoeken we uiterst nauwkeurig elke stap in het proces, zonder het uiteindelijke gebruik uit het oog te verliezen.

ecoconception

Onze producten zijn het resultaat van een globaal ontwerp dat rekening houdt met vier parameters. (hoveren voor meer informatie)

Energie

DE VOORKEUR GEVEN AAN HET GEBRUIK VAN

Hernieuwbare grondstoffen

Om onze afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen en onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, geven wij de voorkeur aan het gebruik van plantaardige hulpbronnen voor de formulering. Dit voorkomt de onttrekking van fossiele koolstof en helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

VERMINDEREN VAN ONZE

Energiebehoeften

Van de chemische processen 

Bestanddelen selecteren waarvan de winnings-, synthese- en formuleringsmethoden uitvoerbaar zijn bij een lage temperatuur en druk.

Van de reiniging

Onze formules optimaliseren voor een gelijke of grotere efficiëntie bij een lage temperatuur en een lager waterverbruik.

chimie circulaire
Bioraffinaderij
Biogebaseerde stoffen
Synergie
Biologische afbreekbaarheid
Terugwinning van energie
Recycle
Hergebruik
Verminder
Biomethanisatie
Verbranding
Diervoeder
Biomassa

AFVAL VERMINDEREN

Circulariteit integreren

Via een strenge selectie van de bestanddelen van onze producten integreren wij geleidelijk circulariteit in onze formules.

Optimaliseren van de grondstoffen qua aard en hoeveelheid

HOEVEELHEID

Gebruikmaken van de fysisch-chemische eigenschappen van producten van biologische oorsprong


Met enzymen verminderen wij de hoeveelheid actieve bestanddelen in onze oplossingen, met behoud van een performante reiniging.

KWALITEIT

Duurzame bevoorrading


Alle plantaardige bestanddelen in onze ECOCERT-gecertificeerde producten zijn duurzaam geproduceerd en gewonnen. Zo is de kokos die wordt gebruikt voor de productie van onze oppervlakteactieve stoffen, afkomstig van RSPO-leveranciers.