Algemene voorwaarden

1. Algemene informatie:

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten en diensten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst houden alle bestellingen automatisch de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden door de koper in.

2. Prijzen:

Tarieven, catalogi, technische mededelingen, reclame- of promotiedocumenten zijn niet bindend voor de onderneming.

De prijzen die van toepassing zijn, zijn steeds de op dat ogenblik geldende tarieven. De vermelde bedragen zijn exclusief btw. De in de offerte vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de betreffende offerte.

Elke offerte voor producten of diensten heeft een beperkte geldigheidsduur die op de offerte is vermeld. Na deze periode kan de onderneming geen garantie bieden over de juistheid van de prijzen.

3. Bestelling

Alle door Realco ontvangen bestellingen worden als bindend beschouwd. Op schriftelijke aanvraag van de koper behoudt Realco zich het recht voor om een bestelling te annuleren en beheerkosten aan te rekenen.

4. Leveringsvoorwaarden Al onze prijzen zijn Ex Works.

  • Binnenlandse levering: de voorwaarden voor franco leveringen zijn te verkrijgen bij de respectieve commerciële diensten.
  • -Buitenlandse levering: behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst worden de leveringsvoorwaarden voor iedere bestelling afzonderlijk bepaald.

5.Leveringstermijn

5.1 : Betreffende bestellingen “Make to stock“: Levertijden zijn indicatief, ze bedragen 3 tot 10

werkdagen afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen en de bestemming.

5.2 Betreffende bestellingen “Make to order”: we raden u aan de levertijden te valideren bij de verkoopvertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het dossier.

Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen.

6. Klachten

Bij ontvangst moet de koper de conformiteit van zijn bestelling controleren. Bij gebreken of afwijkingen van de bestelling moet Realco binnen 48 uur na levering schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Na deze periode worden de goederen als aanvaard beschouwd.

7. Transport

Tenzij schriftelijk specifiek anders is overeengekomen, worden alle goederen geleverd onder de Incoterm EXW (Ex Works)-voorwaarden, op het risico van de koper, ongeacht de transportwijze.