Onze beloften

SDG numéro 2: zero hunger

De voedsel-verspilling verminderen

Onze expertise op het gebied van biofilms helpt de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen

SDG numéro 3: good health and well-being

Veiligheid en welzijn

Veiligheid en welzijn maken deel uit van de drie pijlers van onze visie op hygiëne: doeltreffendheid, veiligheid en milieu

SDG numéro 4: quality education

Sensibiliseren

Wij leiden onze klanten en partners op en sensibiliseren hen om de uitdagingen van morgen op het gebied van hygiëne aan te gaan

SDG numéro 5: gender equality

Inclusiviteit en management

Wij zijn ervan overtuigd dat een inclusief en divers management ons bedrijf succesvol maakt bij onze klanten en partners

SDG numéro 6: clean water and sanitation

Positieve impact

Waterbehandeling maakt deel uit van de geschiedenis van Realco en wij zetten ons in voor een positieve impact op het water, zowel in het kader van onze eigen activiteiten als bij onze klanten

SDG numéro 7: affordable and clean energy

Energie-efficiëntie

Onze infrastructuur is vanuit een globale energievisie ontworpen en gebouwd met het oog op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

SDG numéro 8: decent work and economic growth

Economische en duurzame groei

Dankzij onze visie en onze gezonde, organische groei uit het verleden kunnen wij lokaal en op een duurzame manier werkgelegenheid creëren.

SDG numéro 9: industry, innovation and infrastructure

Innovatie

Wij innoveren op alle fronten: van het oplossen van concrete problemen tot het ontwikkelen van baanbrekende technologieën.

SDG numéro 12: responsible consumption and production

Afval verminderen

Circulariteit is een sleutelelement bij het ontwerpen van onze oplossingen en verpakkingen

Economie circulaire
Belgian Alliance for Climate Action
SDG numéro 13: climate action

Netto-nuluitstoot

Door het SBTi te ondertekenen verbinden wij ons ertoe onze koolstofuitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2050 een nuluitstoot te realiseren

SDG numéro 14: life below water

Beschermen

Wij hanteren strengere normen dan de huidige milieuvoorschriften. We volgen een strikt kader voor de samenstelling en de biologische afbreekbaarheid van onze formuleringen.

SDG numéro 15: life on land

Onze hulpbronnen beschermen

Wij selecteren onze ingrediënten streng volgens de ECOCERT-norm, om de biodiversiteit te behouden

SDG numéro 17: partnerships for the goals

Co-Lab

Wij zijn overtuigd van de voordelen van open innovatie en wij werken voor onze innovatieprojecten regelmatig samen met actoren met uiteenlopende achtergronden

Bekijk ons jaarverslag