agro-alimentaire

Elk jaar wordt in Europa 88 miljoen ton voedsel weggegooid (bron: Europees Parlement). Een van de belangrijkste oorzaken van deze vaststelling: de ‘Te Gebruiken Tot’-datum (TGT-datum), die vaak erg kort is voor voedingsmiddelen.

Dit verschijnsel is zowel vanuit ethisch en ecologisch als vanuit sociaal-economisch oogpunt alarmerend, omdat het rechtstreeks van invloed is op de producent, de verwerker, de distributeur, de handelaar en natuurlijk ook de consument.

Maar er is goed nieuws: de enzymatische reiniging van Realco en het verwijderen van biofilms blijken de microbiologische kwaliteit van eindproducten tot 100% te verhogen en verlengen de ‘Te Gebruiken Tot’-datum (TGT) tot 100%, waardoor we minder voedsel verspillen.

Wat hield de studie in?

Het project ‘Biofilm Expert’ had tot doel het effect te analyseren van verschillende reinigingsprotocollen, waaronder een regelmatige enzymatische reiniging, op de kwaliteit en dus de houdbaarheid van levensmiddelen in de zeer gevoelige sectoren van de kant-en-klaargerechten, grootkeukens, kaasproductie, uitsnijderijen en slagerijen.

Daarom hebben we de resultaten van een reiniging op basis van traditionele chemie vergeleken met de resultaten van enzymatische behandelingen, in verschillende frequenties.

Het gaat om een grootschalige studie waaraan 6 zeer gereputeerde industriebedrijven gedurende 2 jaar hebben deelgenomen. Ook gerenommeerde partners zoals de ULiège en Genalyse Partner hebben zich bij het project aangesloten.

Honderden zorgvuldige steekproeven leveren het wetenschappelijke bewijs dat biofilms verwijderen van oppervlakken en werktuigen die tijdens het productieproces worden gebruikt, de kwaliteit van de afgewerkte voedingsmiddelen verhoogt en dus ook de houdbaarheid ervan verlengt.

Welke rol spelen enzymen?

Enzymatische reinigingsmiddelen hebben de bijzonderheid dat ze biofilms aantasten. Deze natuurlijke matrix beschermt 99% van de bacteriën, waardoor ze tot 1000 keer beter bestand zijn tegen conventionele reinigings- en ontsmettingsmiddelen, en ook tegen andere externe stressfactoren zoals de temperatuur, chemicaliën en mechanische kracht. Door het membraan van biofilms af te breken, zorgen de enzymen ervoor dat grondig desinfecteren de bacteriën bereikt. De infrastructuur is daardoor schoner en het risico op besmetting van voedingsmiddelen is kleiner.

Waarom is deze studie belangrijk?

De vele ecologische en gezondheidsuitdagingen maken voedselverspilling tegengaan en de druk op de industrie verlichten tot een heuse must. Door de kwaliteit en dus de houdbaarheid van producten in de sector van de voedselverwerking en de professionele keukens gevoelig te optimaliseren, is Realco erin geslaagd te bewijzen wat geen enkele oplossing voor chemische reiniging kan waarmaken.

De pers heeft het erover

De bevindingen van dit onderzoeksproject werden gepubliceerd in het Zwitserse blad Frontiers, een van de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften in de wereld van de microbiologie.

Realco zag ook tal van artikels verschijnen in de Belgische pers, zowel op lokaal als op nationaal niveau.

Related posts