Realco, waar welzijn wordt bekroond met succes

Realco, het Belgische biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in hygiëneoplossingen op basis van groene chemie, had de eer om op dinsdag 7 november Hare Majesteit Koningin Mathilde te verwelkomen voor een rondetafelgesprek over welzijn en mentale gezondheid op het werk. Dit koninklijk bezoek, georganiseerd door The Shift, vestigt de aandacht op een groeiend probleem in de Belgische samenleving: de zorgwekkende toename van het aantal gevallen van burn-out, een mentale gezondheidsstoornis. Realco maakt hier dagelijks een prioriteit van en onderscheidt zich daarmee van deze algemene trend.  

Brussel, 7 november 2023 – In de afgelopen drie jaar is er in België een aanzienlijke toename geweest van langdurig ziekteverzuim in verband met psychische problemen zoals burn-out. Tegen 2022 waren ze goed voor een derde van het aantal ziektedagen, vooral op middellange en lange termijn. Realco onderscheidt zich van deze zorgwekkende trend met een verzuimpercentage van minder dan 4%, tegenover ongeveer 7% voor het Belgische gemiddelde1. Deze maatschappelijke kwestie trok de aandacht van Hare Majesteit Koningin Mathilde, die een bezoek bracht aan Realco om het onderwerp te bespreken met experts en om de medewerkers te ontmoeten.

Dit gedeelde gevoel van welzijn bij Realco is geen toeval, maar het resultaat van een aanpak gericht op de ‘drie P’s’: People, Planet, Prosperity. Sinds George Blackman in 2018 het roer overnam als CEO, heeft hij mensen de plaats gegeven die hen toekomt binnen het bedrijf door tal van initiatieven te stimuleren die het werk zin geven en banden scheppen. Het doel is om te vermenselijken in plaats van te instrumentaliseren.

Bij Realco zijn we toegewijd aan de visie dat iedereen het potentieel heeft om zich te ontwikkelen. We maken van welzijn een doel op zich. We hebben ook het concept robuustheid geïntroduceerd, dat de relatie met tijd en resultaten in evenwicht brengt en prestaties vervangt, wat vaak synoniem is met overmatige optimalisatie die het systeem kan verzwakken.

George blackman – ceo Realco

Realco moedigt open en vloeiende communicatie aan, wat zich vertaalt in volledige vrijheid van meningsuiting. Behoeften en gevoelens worden verwelkomd, waardoor een cultuur van authenticiteit ontstaat. Emotionele intelligentie wordt gewaardeerd en gestimuleerd door de verspreiding van verschillende tools, zoals het veiligheidskader, geweldloze communicatie, de 6 petten van Bono, het principe van innerlijk weer, enz. Volledig jezelf kunnen zijn op het werk is een van de kernvaardigheden waaraan werknemers werken.   

Cohesie is een ander belangrijk element van de bedrijfscultuur. Dit sterke gevoel van solidariteit, versterkt sinds de brand, is vandaag des te meer aanwezig wanneer een teamgenoot een moeilijke periode doormaakt. Collega’s aarzelen niet om aan de bel te trekken als dat nodig is en er kan een ondersteunend membraan worden gecreëerd om de kloof te overbruggen. 

Op het gebied van human resources betekent dit bijvoorbeeld dat beoordelingsgesprekken worden vervangen door feedbackworkshops en voortgangsgesprekken. Doelstellingen zijn collectief en wanneer individuele vaardigheden tekortschieten, worden actieplannen omgezet in ondersteuningsprogramma’s. Langdurig afwezigen worden soepel en geleidelijk terug geïntegreerd. Via talloze enquêtes kunnen werknemers hun mening geven over HR- en welzijnskwesties, zodat de cultuuromslag naar een meer op samenwerking gerichte aanpak dagelijks kan plaatsvinden binnen het bedrijf. 

Deze bijzondere aandacht voor mensen gaat hand in hand met de persoonlijke trots van onze teams om te handelen in lijn met hun nieuwe visie: het versnellen van de ecologische transitie. Dankzij de groene chemie die verankerd is in het DNA van het bedrijf, werkt elk talent voor iets groters.

Hoewel prestaties niet het hoofddoel van het bedrijf zijn, heeft Realco de afgelopen jaren een gestage groei gekend. Het blijft nieuwe markten en nieuwe producten werven en ontwikkelen.


De pers heeft het erover!

Lees de artikelen hier : La DH, TVCom, L’Avenir.

[1]Ziekteverzuim stijgt naar nieuw record in 2022 | SD Worx

Related posts