Elk jaar verliest de voedingsindustrie miljarden euro’s door ‘s werelds kleinste levende organismen, bacteriën. Zij planten zich voornamelijk voort in natuurlijke beschermende matrices, een levenswijze die biofilm wordt genoemd, waardoor zij steeds beter bestand zijn tegen conventionele reinigings- en ontsmettingsproducten. Dit is een reële bedreiging voor de consument, terwijl de CDC* (Centers for Disease Control and Prevention) schat dat elk jaar 1 op de 6 Amerikanen (d.w.z. 48 miljoen mensen) ziek wordt, 128.000 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en 3.000 mensen sterven als gevolg van door voedsel overgedragen ziekten1.

De International Biofilm Summit (IBS) werd 7 jaar geleden in het leven geroepen om het bewustzijn van het biofilmprobleem te vergroten en kennis en oplossingen te delen om eindproducten van betere kwaliteit te garanderen. De International Biofilm Summit (IBS) is een wereldwijd evenement met hoogwaardige presentaties over biofilm in de voedingsindustrie. Sinds het eerste evenement in 2015 houdt de IBS de industrie op de hoogte van het laatste nieuws over biofilm en innovatieve oplossingen. Biofilm is niet alleen een volksgezondheidsprobleem, het begrijpen en beheersen ervan speelt ook een sleutelrol voor de winstgevendheid. Deze top is een uniek forum waar wetenschappers, academici, managers, technici en directeuren ervaringen en inspirerende oplossingen uitwisselen om de veiligheid en kwaliteit van eindproducten te waarborgen.

Kortom, de IBS is een perfecte mix van oplossingen, ervaringen en relevante case studies uit de hele wereld met als doel het productieproces, de voedselkwaliteit en de voedselconservering te verbeteren. Een uitgelezen kans om de beste selectie biofilmdeskundigen, voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagers te ontmoeten en een professioneel netwerk op te bouwen! 

international biofilm summit

Realco brengt 150 van ‘s werelds hygiënedeskundigen samen op een internationale top om de dreiging van biofilms, een tijdbom voor de volksgezondheid, onschadelijk te maken.

En cas de contamination au sein d’une usine, l’arrêt de la production peut représenter pour un industriel une perte de près de 25.000€/heure. L’industrie est donc aux abois et se rend de plus en plus In geval van besmetting in een fabriek kan de productie worden stilgelegd tegen een kostprijs van bijna 25.000 euro per uur. De industrie verkeert dus in zwaar weer en beseft steeds meer dat de conventionele reinigings- en desinfectietechnieken niet meer volstaan. Bovendien moet onderscheid worden gemaakt tussen reinigen en desinfecteren; je kunt niet desinfecteren wat vuil is! Het is niet door het verhogen van de doses ontsmettingsmiddelen dat we resultaat zullen bereiken… integendeel. Het is noodzakelijk de matrix van deze biofilms te voorzien, op te sporen en te vernietigen om de bacteriën die ze bevatten gemakkelijker te kunnen elimineren. Daarvoor is het het beste om dit natuurlijke verschijnsel te begrijpen en vervolgens de meest optimale hygiënische methoden toe te passen”, legt George Blackman uit, CEO van Realco en vice-voorzitter van de IBS Council.

Na Brussel in 2015 kwamen in 2017 onderzoekers uit de private en academische wereld en vele managers uit de Food & Beverage sector bijeen in het zonnige Lissabon. Een nieuwe stap in de strijd voor een betere hygiëne werd dus gezet dankzij presentaties op hoog niveau die licht wierpen op de vorming en de complexiteit van biofilms, waarbij zelfs het ongekende verschijnsel van de communicatie tussen bacteriën aan bod kwam. Verschillende casestudies over besmetting, crisisbeheer en de toepassing van voorzorgsmaatregelen als preventieve maatregel stelden de deelnemers ook in staat beste praktijken uit te wisselen en zich ten volle bewust te worden van het belang van enzymatische technologie.

In 2019 profiteerden we van CIBUS TEC, een van de meest innovatieve beurzen op het gebied van voedingstechnologie, en besloten we onze kennis en vaardigheden te bundelen om HET ontmoetingspunt te creëren voor alle technici, managers en professionals in de voedingsindustrie. Het doel was hen een complete showcase te bieden van de beste oplossingen op de markt om eindproducten van de beste kwaliteit te garanderen.

« Door de juiste combinatie van enzymen te gebruiken, is het nu mogelijk de biofilmlaag af te breken waar conventionele reinigings- en ontsmettingsproducten doorheen glippen,” besluit George Blackman, CEO van Realco en vice-voorzitter van de IBS Council. “De natuur is goed, en juist omdat ze gebaseerd is op de natuur is onze unieke enzymtechnologie zo effectief. Alle deskundigen zijn het erover eens dat deze aanpak ook de vicieuze cirkel van chemische resistentie bij bacteriën doorbreekt die ons uiteindelijk allemaal in gevaar brengt. »

1 https://www.cdc.gov/foodborneburden/estimates-overview.html

Related posts