filtration membranaire

Hoge energie- en waterverbruikskosten? Hoge reinigingstijd versus lage productietijd? Ontdek hier ons optimalisatieprogramma.

Het Performance Optimisation Programme (POP) voor membraanfiltratie is een unieke en gepatenteerde procedure voor de beoordeling van organische, anorganische of biofilmvervuiling om de prestaties van membraanfilters te verbeteren.

Dit is een volledig nieuwe aanpak die Realco aan de markt aanbiedt. Deze methode is gepatenteerd, getest en goedgekeurd door toonaangevende zuivelbedrijven en andere industrieën. Deze unieke technologie biedt de volgende voordelen:

  • de reinigingstijd verkorten
  • de productietijd verhogen
  • de kosten van energie- en waterverbruik verminderen
  • de productiviteit aanzienlijk verhogen
  • de levensduur van de membranen te verlengen
  • met gebruik van ecologische en niet-agressieve producten

Verstopping, een groot probleem voor de efficientie

Membraanvervuiling is een van de meest kritische problemen bij alle membraanscheidingsprocessen en beïnvloedt de prestaties. Het is het resultaat van de accumulatie van stoffen (organische, anorganische of een combinatie van beide) op het oppervlak van het membraan en/of binnen de membraanporiën, wat leidt tot aantasting van het membraan.

Een strategie om verstoppingen tegen te gaan

Realco kan het type vervuiling bepalen en vervolgens het meest geschikte reinigingsproduct aanbevelen via zijn “Performance Optimization Program (POP)”.

Een perfect gereinigd membraan zal er langer over doen om af te dichten.

  1. Vermindering van de reinigingstijd: Ons team van deskundigen bepaalt de optimale spoeltijd om waterverspilling te voorkomen door de reinigingsfrequentie, het aantal reinigingsstappen en de spoeltijd te verminderen.
  2. Identificatie van de verstopping: Vervolgens controleert het team het membraan met behulp van de Fouling Analysis Kit, een methode die een nauwkeurige diagnose geeft van de aard van de verstopping: organisch, anorganisch of gekoppeld aan bacteriële besmetting (biofilm).
  3. Aanbeveling van een geschikt reinigingsprotocol: het team stelt een nauwkeurig rapport op over het toe te passen reinigingsprotocol en de te gebruiken producten.

Zodra het nieuwe reinigingsprogramma is ingevoerd, kan de fabrikant verwachten dat de oorspronkelijke productiviteitsstroom wordt hersteld en de productiviteit met 30% wordt verhoogd.

Related posts