De spray eezym Herbal Fresh gecertificeerd A+ door Air Label Score

Verontreinigende stoffen liggen overal in huis, in gesloten ruimtes en op het werk. Verf, vloeren, meubels, isolatie, geurkaarsen en andere kamergeuren, tabak en zelfs huishoudelijke schoonmaakmiddelen zijn allemaal mogelijke vervuilingsbronnen.

De garantie van duidelijke informatie voor de consument!

Luchtvervuiling binnenshuis is altijd een zorg geweest voor de labo van Realco. Daarom is het voor ons belangrijk om onze huishoudelijke schoonmaakmiddelen te laten certificeren door een onafhankelijk bedrijf, Air Label Score.

GAelle JaCques / Marketing manager

Tegenwoordig vermelden huishoudelijke producten gedeeltelijke informatie, gegroepeerd rond algemene termen… Het is voor de consument onmogelijk om de al dan niet giftigheid van het product bij gebruik te begrijpen en te herkennen.

« Air Label Score » is de eerste internationale certificering die duidelijk aangeeft welke producten de minste emissie veroorzaken. Elk getest product krijgt een score van A+ (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies) die representatief is voor de emissies van het product. Dankzij dit etiket kan de consument nu de minst schadelijke producten bij inademing kiezen en in één oogopslag de kwaliteit van een huishoudelijk product controleren.

Luchtverontreiniging binnenshuis: een onzichtbaar risico

 • We ademen elke dag 12.000 liter lucht in.*
 • De Belgen brengen bijna 80% van hun tijd binnen door.*
 • De binnenlucht is gemiddeld 8 keer meer vervuild dan de buitenlucht.*
 • IEr zijn meer dan 500 vluchtige organische stoffen in de binnenlucht, waaronder verschillende kankerverwekkende stoffen.*
 • 79% van de woningen is giftig en 42% van de interieurs bevat gemiddeld 4 kankerverwekkende verontreinigende stoffen*.

*Voisin, C., Chasseur, C., Gosselin, P., Fierens, S., &Van Nieuwenhuyse A. (2012). Institut scientifique de santé publique : Pollution de l’air intérieur. Bruxelles : Dr Johan Peeters. Centre Urbain asbl. (2013)

Air Label Score, 1e onafhankelijke label

Het is van essentieel belang dat een keurmerk onafhankelijk is van enige belangengroepering om zijn objectiviteit te behouden. Daarom waarborgt het label zijn onafhankelijkheid op alle niveaus:

 • Staten en instellingen: het label ontvangt geen institutionele financiering
 • Laboratoria: het label werkt alleen met onafhankelijke laboratoria die geaccrediteerd zijn door nationale accreditatie-instellingen (Belac voor België).

Laat uw huis ademen

7 tips voor gezondere lucht


 1. Ventileer elke dag minstens 10 minuten ‘s morgens en ‘s avonds, in de zomer en in de winter. Ventileer afhankelijk van uw activiteiten (schoonmaken, koken, kapper, werk, enz.). Als u zich in de buurt van een weg bevindt, lucht dan vroeg in de ochtend of laat in de avond.
 2. Geef de voorkeur aan multifunctionele schoonmaakmiddelen die het aantal verschillende producten in huis beperken.
 3. Elke week schoonmaken.
 4. Kies producten met een label, zoals die met het label Air Intérieur Contrôlé, die een goede beoordeling hebben gekregen.
 5. Controleer de dosering van uw schoonmaakproducten. Overdosering reinigt niet effectiever, maar verhoogt de uitstoot van VOC-verontreinigende stoffen!
 6. Vermijd het mengen van uw producten. Dit kan chemische reacties veroorzaken met ongewenste dampen.
 7. Bewaar uw huishoudelijke schoonmaakproducten uit de buurt van warmtebronnen en in een geventileerde ruimte.

Related posts